ร่วมงานกับเรา

บทความ

ตำแหน่งงานว่าง 0 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานว่าง

Position: Senior System Engineer
Department: IT Data and Infrastructures

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL.
 2. Possess excellent knowledge of enterprise software and infrastructure technologies e.g. Windows Server, Windows Clustering, Active Directory, Exchange Server, IIS, Virtualization (Hyper-V and VMware). Scripting (e.g. PowerShell, VBS), SAN and NAS storage, Backup software and Backup best practices, BCP/DRP.
 3. Possess knowledge of current networking infrastructure e.g. Wired network (LAN, WAN), Wireless network, TCP/IP, DNS/DHCP, LAN/WAN Load balancers (Including Windows NLB), IPS, Firewall, Proxy Servers, Bandwidth Management and Traffic Shaping, VPN.
 4. Must have a good command of English with excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, strong time management skills, advanced and demonstrable analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to work on multiple project/work items simultaneously, well organized, a proven team leader, always delivers high quality work, and maintains a highly professional manner and appearance.
 5. Must be able to motivate others and have a willingness and ability to work through difficult situations and solve challenging problems.
Position: พนักงานผู้ช่วยเทคนิเชี่ยน
Department: Imaging- Ct.scan / MRI

Qualifications

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว (Microsoft Office)
 • มี Service Mind และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความมั่นใจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่วยเหลือผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานรวมทั้งรังสีแพทย์ 

Responsibilities

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ
 • เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมก่อน และหลังการตรวจ 
 • รับ-ส่งเครื่องมือเพื่อฆ่าเชื้อ และตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนด