มะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากคืออะไร?

ต่อมลูกหมาก (Prostate) เป็นต่อมในระบบสืบพันธุ์เพศชาย มีหน้าที่ผลิตน้ำเมือกและน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ มีรูปร่างคล้ายผลหมาก ตั้งอยู่บริเวณคอของกระเพาะปัสสาวะ หุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น โดยปกติอวัยวะในร่างกายจะหยุดเจริญเติบโตเมื่อเข้าสู่ วัยผู้ใหญ่ ยกเว้นต่อมลูกหมากยังเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆ และถ้าโตมากจนผิดปกติก็ พัฒนาไปสู่โรคได้

โรคของต่อมลูกหมาก มีอะไรบ้าง?

โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3ชนิด ได้แก่ ต่อมลูกหมากอักเสบ, ต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

มะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนี้

1.อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบในผู้ชายที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป

2.พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มีโอกาสเสี่ยงมากว่าคนทั่วไป

3.เชื้อชาติ พบมากในกลุ่มชายผิวดำและชาวตะวันตก ทางทวีปเอเชียพบน้อยกว่า

4.อาหาร การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการ เกิดมะเร็งได้

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก (ในระยะแรกมักยังไม่มีอาการผิดปกติ)

1.อาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ

-ปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่งนาน ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อยโดยเฉาะช่วงกลางคืน ปัสสาวะอ่อนแรง ปัสสาวะไม่พุ่ง อาจมีอาการปวดแสบระหว่างถ่ายปัสสาวะ

  1. 2. ปัญหาต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

3.มีเลือดปนในปัสสาวะหรือปนในน้ำอสุจิ

4.อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดตามกระดูกและข้อ เมื่อมะเร็งลุกลามไปแล้ว

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (ขึ้นกับระยะของโรค และสภาพร่างกายของผู้ป่วย) โดยทั่วไปถ้ามาพบแพทย์ในระยะต้นๆมีโอกาสรักษาหายขาดได้

1.ผ่าตัด  2.เคมีบำบัด  3.ยาควบคุมฮอร์โมนเพศชาย  4. รังสีรักษา

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก มี 2วิธี

1.การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนักโดยแพทย์

2.การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

1.ผู้ชายอายุ >50ปี ที่มีความเสี่ยงปกติ

2.ผู้ชายอายุ>45ปี ที่มีความเสี่ยงสูง คือมีญาติสายตรง (บิดา พี่น้องหรืลูกชาย) เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนอายุ 65ปีจำนวน 1คน

3.ผู้ชายอายุ>40ปี ที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือมีญาติสายตรง (บิดา พี่น้องหรือลูกชาย) เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก่อนอายุ 65ปี ตั้งแต่2คนขึ้นไป