โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เชื้อโควิด 19 คือไวรัสโคโรน่าที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ปี 2019 และมีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก ผู้ป่วยส่วนมากหายป่วยได้เอง ผู้สูงอายุ/มีโรคประจำตัวจะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า

อาการของโรค

– ไข้ ไอ และอาการอ่อนเพลีย

– หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก

– มักมีอาการหลังรับเชื้อประมาณ 5-6 วัน แต่สามารถพบได้ตั้งแต่ 1-14 วัน

การแพร่ระบาด

– จากคนสู่คน ผ่านละอองน้ำมูก/น้ำลาย

– มือที่สัมผัสเชื้อตามพื้นผิว เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ แล้วมาจับปาก ตาหรือจมูก

การป้องกัน

  • ล้างมือให้สะอาด ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่
  • เลี่ยงการเอามือมาจับตา จมูกและปากโดยไม่จำเป็น
  • รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่หนาแน่น ที่ชุมชน
  • ใส่หน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน
  • ปิดปากทุกครั้งที่ไอหรือจามด้วยข้อศอกหรือด้วยกระดาษทิชชู

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียา/วัคซีนป้องกัน หรือยารักษาโรคโควิด 19โดยเฉพาะ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย 5/2/2564)