โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum สำหรับผู้ชาย อายุ 51 ปี ขึ้นไป

13,650.00 ฿