Package 3

5,700.00 ฿

รายละเอียด

ตรวจวิเคราะห์ความสมดุลฮอร์โมน สำหรับผู้หญิงเพื่อหาภาวะพร้องฮอร์โมน ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของร่างกายหรือมีปัญหาอ่อนเพลียเรื้อรัง ประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้องการควบคุมน้ำหนัก วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดและหาแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูอย่างถูกต้องตรงจุด