โปรแกรมตรวจตาในคนที่เป็นเบาหวาน (เบาหวานขึ้นตา)

โปรแกรมตรวจตาในคนที่เป็นเบาหวาน (เบาหวานขึ้นตา)

4,400.00 ฿