โปรแกรมตรวจสุขภาพวันพ่อแห่งชาติ 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันพ่อแห่งชาติ 1

2,890.00 ฿

รายละเอียด

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพราะอายุที่เพิ่มขึ้น การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดที่ครอบคลุมระบบการทำงานของร่างกาย จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและสามารถป้องกันก่อนได้

ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563