โปรแกรมตรวจสุขภาพภาพวันพ่อ 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพภาพวันพ่อ 2

7,550.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันพ่อ 2 ตรวจสุขภาพสำหับคุณผู้ชายที่ครอบคลุม ในราคา 7,550 บาท เป็นการตรวจแบบเจาะลึกตั้งแต่การตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างละเอียดและการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งในผู้ชาย รวมถึงการทำ Ultrasound ช่องท้องส่วนบน-ล่าง เพื่อตรวจหาความผิดปกติภายใน พร้อมทั้งตรวจประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า เพื่อหาเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคต