โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยอิสระ 3

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยอิสระ 3

14,990.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยอิสระ 3 ราคา 14,990 บาท เหมาะสำหรับผู้หญิง เพื่อตรวจวิเคราะห์สภาวะสุขภาพเชิงลึก เน้นตรวจหาความผิดปกติของการเกิดมะเร็งในผู้หญิง ทั้งมะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม การทำงานของหัวใจ รวมถึงความสมบูรณ์ของมูลกระดูก เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและภาวะผิดปกติและทราบถึงแนวทางป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงได้อย่างทันท่วงที