โปรแกรมตรวจสุขภาพพร้อมตรวจวิตามิน 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพพร้อมตรวจวิตามิน 2565

9,990.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพและวิตามินที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพแบบละเอียดและตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงการเกิดโรครวมถึง G6PD พร้อมทั้งตรวจวัดระดับวิตามินในร่างกาย เพื่อดูแลร่างกายแบบองค์รวมและการวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง