ตรวจติดตามค่าเฉลี่ยน้ำตาลในปัสสาวะ (Microalbumin urine) (MAU)

ตรวจติดตามค่าเฉลี่ยน้ำตาลในปัสสาวะ (Microalbumin urine) (MAU)

600.00 ฿