ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroglobulin Ab) (Anti Tg)

ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroglobulin Ab) (Anti Tg)

600.00 ฿