ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Microsomal Ab)

ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Microsomal Ab)

1,000.00 ฿