วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine (Fluquadri) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine (Fluquadri) 1 เข็ม

855.00 ฿