ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep Pap smear

ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep Pap smear

2,000.00 ฿