ตรวจมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อ HPV ThinPrep Pap smear + HPV DNA

ตรวจมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อ HPV ThinPrep Pap smear + HPV DNA

4,000.00 ฿