ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP

ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP

600.00 ฿