ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน, กระเพาะอาหาร CA 19-9

ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน, กระเพาะอาหาร CA 19-9

950.00 ฿