โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการฝึก การทรงตัวและฝึกยืนด้วยเครื่องฝึกยืน (Tilt Table)

โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการฝึก การทรงตัวและฝึกยืนด้วยเครื่องฝึกยืน (Tilt Table)

800.00 ฿