การเคาะปอดร่วมกับการจัดท่าระบายเสมหะ

การเคาะปอดร่วมกับการจัดท่าระบายเสมหะ

700.00 ฿