การเคาะปอดร่วมกับการจัดท่าระบายเสมหะและดูดเสมหะ

การเคาะปอดร่วมกับการจัดท่าระบายเสมหะและดูดเสมหะ

1,000.00 ฿