โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2565 (โปรแกรม 2)

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2565 (โปรแกรม 2)

2,990.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพต้อนรับปีใหม่ 2 ราคา 2,990  บาท ตรวจประเมินสุขภาพแบบละเอียดและตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงการเกิดโรคและโรคมะเร็ง ตรวจการทำงานของคลื่นหัวใจ หาค่าความผิดปกติของไขมันดีและไขมันเลว เพื่อนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดทั้งปี