ผ่าตัดแก้ไขจมูกกรณีปลายบาง ใช้เนื้อเยื่อหลังใบหูป้องกันทะลุ

ผ่าตัดแก้ไขจมูกกรณีปลายบาง ใช้เนื้อเยื่อหลังใบหูป้องกันทะลุ

50,000.00 ฿

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม