โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารโดยการตรวจกระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยการส่องกล้อง (Gastroscope)

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารโดยการตรวจกระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยการส่องกล้อง (Gastroscope)

9,000.00 ฿