ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen

2,500.00 ฿