ตรวจวัดพังผืดและความแข็งแรงของตับ Fibro Scan

ตรวจวัดพังผืดและความแข็งแรงของตับ Fibro Scan

3,300.00 ฿