ตรวจลมหายใจดูแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร UBT

ตรวจลมหายใจดูแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร UBT

2,600.00 ฿