ตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง [Gastroscope + Colonoscope]

ตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง [Gastroscope + Colonoscope]

24,000.00 ฿

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม