โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2565 (ผู้หญิง)

2,990.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก สำหรับผู้หญิง ราคา 2,990 บาท เป็นการตรวจหาความผิดปกติของการเกิดโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุ์กรรม ค้นหาโรคและการเป็นพาหะของโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกาย เป็นการป้องกันโรคที่จะสามารถติดต่อได้จากคู่สมรส