โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก 2565 (เมื่อซื่อเป็นคู่)

5,000.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก มาเป็นคู่ราคา 5,000 บาท เป็นการประเมินความพร้อมก่อนเริ่มต้นชีวิตครอบครัว เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่อาจส่งต่อให้กัน และวางแผนการชีวิตให้เพื่อเริ่มต้นครอบครัวอย่างสมบูรณ์