โปรแกรมตรวจสุขภาพตาในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (หากตรวจพบสายตาผิดปกติ)

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (หากตรวจพบสายตาผิดปกติ)

2,220.00 ฿