โปรแกรมเลเซอร์ต้อหิน (2 ข้าง) Glaucoma Laser (2 Side)

โปรแกรมเลเซอร์ต้อหิน (2 ข้าง) Glaucoma Laser (2 Side)

10,000.00 ฿