Basic Vitality Program

Basic Vitality Program

5,550.00 ฿ 3,700.00 ฿

เหมาะสำหรับการตรวจหาสารอาหารจำเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่าย รวมถึงตรวจวัดการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อ