Premium Vitality Program

12,500.00 ฿

นอกจากรายละเอียดการตรวจตามโปรแกรม Basic และ Advance แล้ว ยังเพิ่มการตรวจวัดการอักเสบแฝงของร่างกาย (CRP) สาเหตุสำคัญของการแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรัง

รหัสสินค้า: VTT-03 หมวดหมู่: