Basic Vitality Program

Basic Vitality Program

3,900.00 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับการตรวจหาสารอาหารจำเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่าย รวมถึงตรวจวัดการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อ