โปรแกรมตรวจสุขภาพ ต้อนรับปีใหม่ 2566 – โปรแกรม 2

เวลาจำหน่ายโปรแกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 /
Sales Period from December 15, 2022 – January 31, 2023
ระยะเวลาให้บริการตรวจวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 /
Check-up Service from December 15, 2022 – February 28, 2023

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ
– แถมฟรี ตรวจวิเคราะองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody
– รับสิทธิ์ส่วนลด Vitamin drip 10% ทุกสูตร

฿2,990

สินค้าหมดแล้ว

เวลาจำหน่ายโปรแกรมวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 /
Sales Period from December 15, 2022 – January 31, 2023
ระยะเวลาให้บริการตรวจวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 /
Check-up Service from December 15, 2022 – February 28, 2023

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ
– แถมฟรี ตรวจวิเคราะองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody
– รับสิทธิ์ส่วนลด Vitamin drip 10% ทุกสูตร

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination (PE)
2. ความดันโลหิต(Blood Pressure)
3.ชีพจร(Pulse)
4. น้ำหนัก (Weight)
5. วัดส่วนสูง(Height)
6. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
7. ระดับการมองเห็น(VA),
8. ค่าสายตา(AutoRK),
9. ตาบอดสี (Color Vision),
10. ความดันตา(Eye Pressure)
11. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
12. เอ็กซเรย์ปอด (ระบบดิจิตอล) Chest X-ray
13. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis (U/A)
14. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
15. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
16. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด Cholesterol
17. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด Triglyceride
18. ตรวจปริมาณไขมันดี, ไขมันไม่ดีในเลือด HDL-C
19. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด LDL-C
20. ตรวจการทำงานของไต BUN,
21. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
22. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
23. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
24. ตรวจระดับกรดยูริค Uric acid
25. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP
26. ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ CEA
27. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้
• ระยะเวลารับบริการประมาณ1 – 2 ชม. ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
• สามารถรอฟังผลตรวจได้เลย หลังจากตรวจ 2 ชม.แจ้งผลโดยแพทย์
• รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์
• นัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าก่อนรับบริการ
• งดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนการตรวจเลือด
• ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการตรวจ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
• หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์ปอด

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ
• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
• หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน
• ไม่ควรนำของมีค่า เช่น เครื่องประดับ ติดตัวมาด้วย
• ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ สบายตัว เพื่อความสะดวกในการตรวจ ซึ่งควรเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดคนละท่อน และไม่สวมเสื้อชั้นในแบบเต็มตัว