ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง

฿760

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยหลักการ CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือผู้ที่เคยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • เป็นการตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อแอนติเจน ส่วนหนาม (Spike) ของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ในเลือด ใช้บ่งชี้การตอบสนองต่อวัคซีน COVID-19
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังรักษาหาย และกักตัวครบ 30 วันโดยไม่มีอาการป่วยแล้ว
 • ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันประมาณ 4 สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 1-2 วันทำการ โดยแพทย์จะนัดมาฟังผลหรือแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล
 • ใช้หลักการทดสอบแบบ Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) แปลผลเป็นค่าตัวเลขหน่วย AU/mL
 • การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19
 • หากสงสัยว่ากำลังติดเชื้อ ให้ใช้วิธีตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีมาตรฐาน หรือหากมีข้อสงสัยอาจพิจารณาตรวจซ้ำ
 • การให้ผลบวกลวง (False Positive) อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (Cross-reactivity) กับภูมิคุ้มกันอื่นๆ ในร่างกายที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 • ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า การตรวจพบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะสามารถป้องการติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่
 • การตรวจนี้ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวได้
 • ไม่ต้องงดเครื่องดื่มและอาหารก่อนตรวจ