ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบตรวจที่คลินิก สำหรับ 1 ท่าน

฿450

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบ Drive Thru สำหรับ 1 ท่าน

หมายเหตุ

 • ไม่มีบริการออกใบ Fit to Fly และใบรับรองแพทย์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับบริการได้ โดยต้องมีพาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าวมาแสดง
 • การตรวจแบบ Drive Thru สามารถขับรถมาเอง นั่งแท็กซี่ หรือเดินเข้ามาตรวจก็ได้ ควรแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการรับบริการ
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 3-5 นาที
 • รับตรวจตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • ระยะเวลารอผลประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ
 • จะส่งใบแจ้งผลตรวจทางอีเมลหลังจากตรวจเสร็จภายในวันนั้น
 • การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพราะหากเชื้อไวรัสที่มีอยู่น้อย ก็อาจทำให้วิธีการตรวจนี้ไม่พบเชื้อ
 • ชุดตรวจ Antigen Test Kit ใช้คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้แต่ต้องแจ้งให้คลินิกทราบก่อน
 • หากตรวจในช่วงแรกของการรับเชื้อหรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นเป็นลบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้รับบริการปลอดเชื้อควรกักตัวติดตามอาการต่อเนื่อง และควรกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้ง
 • กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก แนะนำให้ตรวจแบบ PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง โดยคลินิกไม่รับรักษาหรือรับหาเตียง​ ผู้รับบริการจะต้องนำผลตรวจติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยตนเอง ทางคลินิกมีเพียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการหาเตียงรักษาให้เท่านั้น
 • ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงิน ควรแจ้งล่วงหน้า สามารถรอรับได้เลยในวันที่เข้าตรวจ