ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์ 10 รายการ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

฿2,400

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์ 10 รายการ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT3)
  3. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4)
  4. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
  5. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  6. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
  7. ตรวจปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด (HDL-C)
  8. ตรวจปริมาณไขมันชนิดไม่ดีในเลือด (LDL-C)
  9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • สามารถทราบผลได้ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยแพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ
 • ควรนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพล่วงหน้า
 • ควรงดเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนการตรวจเลือด
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากอยู่ในระหว่างรับประทานยาหรืออาหารเสริม เนื่องจากยาและอาหารเสริมบางชนิดอาจส่งผลต่อระดับการทำงานของต่อมไทรอยด์