ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 11 รายการ

฿3,650

รายละเอียดราคา ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 11 รายการ สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิง มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination: PE)
  2. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  3. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  4. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phos.)
  5. ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
  6. ตรวจหาเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
  7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
  8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  9. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
  10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน กระเพาะอาหาร (CA 19-9)
  11. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Exam. & Occult Blood)
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • ระยะเวลาในการตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง แพทย์จะแจ้งผลให้ทราบ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • ควรงดเครื่องดื่มและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด