ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 6 รายการ สำหรับผู้ชาย

฿5,600

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 6 รายการ สำหรับผู้ชาย รวมค่าแพทย์และค่าบริการ มีรายการตรวจดังนี้
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
  2. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
  3. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
  4. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
  5. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (CA19-9)
  6. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • สามารถทราบผลภายในระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงหลังตรวจ โดยแพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ
 • นัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าก่อนรับบริการ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนถึงเวลาตรวจประมาณ 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
 • หากมีโรคประจำตัวควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ