ภาพรวมของบริษัท

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ป้องกันก่อนเกิดโรค ในเครือมหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่านผู้ก่อตั้ง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มีวัตถุประสงค์ในการริเริ่มแนวความคิดใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรคด้วยการวางแผนการดำเนินชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจากโรค

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ มีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว การต้อนรับ ที่อบอุ่นพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 7 ศูนย์ ดังนี้

ศูนย์เมดิคอล
ศูนย์จักษุ
ศูนย์สายตา
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ภิมณ์ธาราเอสเตติก้า
ศูนย์ชีวาสุข
ศูนย์สุขภาพทางเพศ