ศูนย์เมดิคอล

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตรวจรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดของบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการให้บริการตรวจรักษาอย่างครบวงจร

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดโรค รวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการดำเนินชีวิตก่อนที่จะเจ็บป่วย ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ตามอายุ อาชีพ สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยมีบริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่ครบวงจร พร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจและวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยผลตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับ สากล ยิ่งไปกว่านั้น ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกรายอย่างละเอียด ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ โดยไม่ใช่การตรวจแบบสุ่มตัวอย่างเท่านั้น

บริการของศูนย์

 • บริการสำหรับลูกค้าบุคคล
 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดย่อย
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างานและก่อนทำประกัน
 • บริการฉีดวัคซีนและตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ
 • บริการตรวจเชื่อโรคติดต่อและCovid-19
 • คลีนิคตาหูคอจมูก
 • คลีนิคทันตกรรม
 • คลีนิคความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย

บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • บริการจัดสัมมนาด้านสุขภาพ
 • บริการตรวจรักษานอกสถานที่ (Company, Hotel and Insurance Call)

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Standard Program สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย

3,900.-

ตรวจสุขภาพ 30 รายการ Silver Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 30-40 ปี

7,900.-

ตรวจสุขภาพ 32 รายการ Silver Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 30-40 ปี

8,900.-

ตรวจสุขภาพ 34 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 41-50 ปี

9,900.-

ตรวจสุขภาพ 37 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 41-50 ปี

14,900.-

ตรวจสุขภาพ 41 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 51 ปีขึ้นไป

13,900.-

ตรวจสุขภาพ 43 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป

18,900.-

ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบตรวจที่คลินิก สำหรับ 1 ท่าน

450.-

ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง

760.-

ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์ 10 รายการ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

2,400.-

ตรวจมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep Pap Test) และตรวจหาเชื้อ HPV พร้อมอัลตราซาวด์ ผ่านทางช่องคลอด หรือช่องท้องส่วนล่าง

5,500.-

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 6 รายการ สำหรับผู้ชาย

5,600.-

ตรวจคัดกรองมะเร็ง 7 รายการ สำหรับผู้หญิง

6,900.-

ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 11 รายการ

3,650.-