Menu
Menu

ศูนย์เมดิคอล

ภาพรวมของศูนย์

อาร์ เอส ยู เมดิคอล เซ็นเตอร์ สหคลินิก เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตรวจรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดของบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการให้บริการตรวจรักษาอย่างครบวงจร

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดโรค รวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการดำเนินชีวิตก่อนที่จะเจ็บป่วย ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ตามอายุ อาชีพ สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยมีบริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่ครบวงจร พร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจและวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยผลตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับ สากล ยิ่งไปกว่านั้น ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกรายอย่างละเอียด ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ โดยไม่ใช่การตรวจแบบสุ่มตัวอย่างเท่านั้น

แพทย์เฉพาะทาง

 • แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป
 • แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • แพทย์ทางด้านสูตินารีเวช
 • แพทย์ทางด้านหู คอ จมูก
 • แพทย์ทางด้านรังสีวิทยา
 • แพทย์ทางด้านศัลยแพทย์
 • แพทย์ทางด้านสมองและระบบประสาท
 • แพทย์ทางด้านศัลยแพทย์พลาสติก

เทคโนโลยีการแพทย์

 • เครื่องอัลตราซาวนด์ระบบดิจิตอล
 • เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
 • เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก
 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมาตรฐานระดับสากล

บริการของศูนย์

 • บริการสำหรับลูกค้าบุคคล
 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดย่อย
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และก่อนทำประกัน
 • บริการตรวจรักษานอกสถานที่ (House Call)
 • การจัดสัมมนาและอบรมทางด้านสุขภาพ
 • คลีนิควัยรุ่น
 • คลีนิควัยทอง
 • คลีนิคโภชนบำบัด

บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • บริการจัดสัมมนาด้านสุขภาพ
 • บริการตรวจรักษานอกสถานที่ (Company , Hotel and Insurance Call)

คุณสมบัติพิเศษของรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

 • ระบบปรับอากาศ และการออกแบบที่ทันสมัยทั้งภายนอกและภายใน
 • ระบบถ่ายภาพการเอ็กซเรย์ที่รวดเร็วภายใน 3-5 วินาที/ท่าน
 • ระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยจากรังสีแพทย์
 • ระบบความปลอดภัยด้านการป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
 • ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง เพื่อความเที่ยงตรงของผลเอ็กซเรย์
 • ห้องตรวจสมรถภาพการได้ยิน (Audiogram) จำนวน 2 ห้อง
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ราคา/ท่าน
5,340
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา ราคา/ท่าน
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางหู คอ จมูก
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางหู คอ จมูก ราคา/ท่าน
990
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง โปรแกรม 1 ราคาตรวจสุขภาพ / ท่าน
3,500
2
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง โปรแกรม 2 ราคาตรวจสุขภาพ / ท่าน
5,500
รายละเอียดการตรวจพิเศษ :
1
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep Pap smear
2,000
2
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อ HPV ThinPrep Pap smear + HPV DNA
4,000
3
อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Ultrasound Transvaginal)
2,500
4
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
2,500
5
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
2,500
6
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (ส่วนบน, ส่วนล่าง) Ultrasound Whole Abdomen
4,500
7
อัลตร้าซาวด์เต้านม Ultrasound Breast
2,200
8
ตรวจมะเร็งเต้านม + อัลตร้าซาวด์เต้านม Mammogram + Ultrasound Breast
4,500
9
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (4 สายพันธุ์) : 3 เข็ม HPV HPV Vaccine (Gardasil)
8,700
10
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 สายพันธุ์) : 3 เข็ม HPV Vaccine (Cervarix)
7,500
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำหรับผู้ชาย และ ผู้หญิงโปรแกรม
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจ 1 ตรวจโรคมะเร็งสำหรับผู้ชาย : ราคาตรวจสุขภาพ / ท่าน
4,980
2
โปรแกรมตรวจ 2 ตรวจโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง : ราคาตรวจสุขภาพ / ท่าน
6,900
รายละเอียดการตรวจพิเศษ :
1
ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP / ท่าน
600
2
ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ CEA / ท่าน
700
3
ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA / ท่าน
1,000
4
ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งตับอ่อน, กระเพาะอาหาร CA 19-9 / ท่าน
950
5
ตรวจสารชี้บ่งมะเร็งรังไข่ CA 125 / ท่าน
950
6
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ThinPrep Pap smear / ท่าน
2,000
7
ตรวจมะเร็งเต้านม + อัลตร้าซาวด์เต้านม Mammogram + Ultrasound Breast
4,500
8
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (ส่วนบน, ส่วนล่าง) Ultrasound Whole Abdomen
4,500
โปรแกรม 1 : โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดคอ
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
Package Standard ตรวจ 4 รายการ ราคา/ครั้ง
1,000
2
Package Premium ตรวจ 6 รายการ ราคา/ครั้ง
1,300
โปรแกรม 2 : โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดหลัง
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
Package Standard ตรวจ 4 รายการ ราคา/ครั้ง
1,000
2
Package Premium ตรวจ 6 รายการ ราคา/ครั้ง
1,300
โปรแกรม 3 : โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
Package Standard ตรวจ 4 รายการ ราคา/ครั้ง
1,000
2
Package Premium ตรวจ 5 รายการ ราคา/ครั้ง
1,300
โปรแกรม 4 : โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อทั่วไป เช่น ข้อเข่าเสื่อม, ข้อสะโพกเสื่อม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจากอุบัติเหตุ
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
Package Standard ตรวจ 4 รายการ ราคา/ครั้ง
1,000
2
Package Premium ตรวจ 5 รายการ ราคา/ครั้ง
1,300
โปรแกรม 5 : โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด เช่น ผู้ป่วยข้อไหล่ติด, ผู้ป่วย ข้อติดหลังจากถอดเฝือก หรือผู้ป่วยข้อติดหลังผ่าตัด
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
Package Standard ตรวจ 4 รายการ ราคา/ครั้ง
1,000
2
Package Premium ตรวจ 5 รายการ ราคา/ครั้ง
1,300
โปรแกรม 6 : โปรแกรมการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการฝึก การทรงตัวและฝึกเดิน ราคา/ครั้ง
800
2
โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการฝึก การทรงตัวและฝึกยืนด้วยเครื่องฝึกยืน (Tilt Table) ราคา/ครั้ง
800
3
โปรแกรมออกกำลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงร่วมกับการกระตุ้กกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulation) และการฝึกยืนหรือฝึกเดิน ราคา/ครั้ง
1,000
4
โปรแกรมกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง (Facial Palsy) โดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation) ร่วมกับประคบแผ่นร้อน (hot pack) ราคา/ครั้ง
1,000