ศูนย์เมดิคอล

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานการให้บริการตรวจรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดของบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเครื่องมือการแพทย์ที่ครบครัน 

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดโรค รวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการดำเนินชีวิตก่อนที่จะเจ็บป่วย ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ตามอายุ อาชีพ สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยมีบริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจและวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยผลตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกรายอย่างละเอียด ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ 

บริการของศูนย์

 • บริการสำหรับลูกค้าบุคคล
 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดย่อย
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างานและก่อนทำประกัน
 • บริการฉีดวัคซีนและตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ
 • บริการตรวจเชื่อโรคติดต่อและCovid-19
 • คลีนิคตาหูคอจมูก
 • คลีนิคทันตกรรม
 • คลีนิคความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย

บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • บริการจัดสัมมนาด้านสุขภาพ
 • บริการตรวจรักษานอกสถานที่ (Company, Hotel and Insurance Call)

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Standard Program สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย

3,900.-

ตรวจสุขภาพ 30 รายการ Silver Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 30-40 ปี

7,900.-

ตรวจสุขภาพ 32 รายการ Silver Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 30-40 ปี

8,900.-

ตรวจสุขภาพ 34 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 41-50 ปี

9,900.-

ตรวจสุขภาพ 37 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 41-50 ปี

14,900.-

ตรวจสุขภาพ 41 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้ชายอายุ 51 ปีขึ้นไป

13,900.-

ตรวจสุขภาพ 43 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป

18,900.-

ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์ 10 รายการ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป

2,400.-

ตรวจคัดกรองมะเร็ง 7 รายการ สำหรับผู้หญิง

6,900.-

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 6 รายการ สำหรับผู้ชาย

5,600.-

ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 11 รายการ

3,650.-