Previous
Next

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาทั่วไป

1,700.-

ตรวจสุขภาพ Platinum Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป

18,900.-

ตรวจสุขภาพฟัน x-ray ขูดหินปูน

สอบถามราคา 081 359 9098

Dual Yellow Laser

สอบถามราคา 081-359-9095

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประสงค์ต้องการข้ามเพศ

2,500.-

ให้วิตามินทางหลอดเลือด แบบ Drip เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผิว

3,990.-

ตรวจสุขภาพ 36 รายการ Platinum Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป

18,900

ตรวจสุขภาพฟัน x-ray ฟัน ขูดหินปูนทั้งปาก

สอบถามราคา 081-359-9098

ทำ Dual Yellow Laser

สอบถามราคา 081-359-9095

โปรแกรมตรวจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประสงค์ต้องการข้ามเพศ

2,500.-

ให้วิตามินทางหลอดเลือด แบบ Drip เพื่อบำรุงสุขภาพผิว

3,990.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพราะสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญ เราจึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง RSU Healthcare ศูนย์ตรวจสุขภาพในเครือของมหาวิทยาลัย รังสิต มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามช่วงวัยในคุณได้เลือกตามต้องการ

บทความสุขภาพ

คลิปสุขภาพ