ศูนย์ทันตกรรม

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์ทันตกรรม อาร์ เอส ยู สาขาภิณ์มธารา เอสเตติก้า เป็นศูนย์บริการด้านทันตกรรมที่มุ่งตอบสนองทุกๆ ความต้องการของผู้มาใช้บริการ โดยมีบริการที่ครอบคลุมทั้งทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และทันตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้า ทางศูนย์ฯ มีปรัชาญาการดำเนินงานที่ยึดมั่นการให้บริการด้วยการดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด และพรั่งพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน นอกจากนั้นทางศูนย์ฯ ยังมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของผู้มารับการบริการทุกๆ ท่าน

บริการของศูนย์ : บริการทางด้านทันตกรรมทั่วไป

 • Cosmetic Dentistry
 • Tooth Colored Fillings
 • Tooth Whitening
 • Porcelain Veneers
 • All-ceramic Crowns
 • Smile Makeovers
 • Dental Implants
 • Prosthodontics
 • Dentures
 • Crowns and Bridge Works
 • Endodontics (Root Canal Therapy)
 • Oral and Craniofacial Surgery
 • Orthodontics
 • Braces
 • Invisalign
 • Pediatric Dentistry

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางทันตกรรม

ทำรีเทนเนอร์แบบลวดสองชิ้น (ฟันบนฟันล่าง)

x,xxx.-

ทำรีเทนเนอร์แบบลดหนึ่ง (ฟันบนฟันล่าง)

x,xxx.-

ตรวจสุขภาพฟัน x-ray ฟัน ขูดหินปูนทั้งปาก

x,xxx.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพฟัน

x,xxx.-

ผ่าฟันคุด (1 ซี่)

x,xxx.-

บริการฟอกสีฟัน Cool Light Teeth Whitening

x,xxx.-