นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศได้รับการยอมรับถึงการมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ทั้งในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การวิจัยทางการแพทย์ และการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และความต้องการในการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมีมากขึ้นทุกปี จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital) RIH พื้นที่ 11 ไร่ ในย่านธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลนี้ แนวคิดแรก คือ โรงพยาบาลที่ไม่เหมือนโรงพยาบาล เปลี่ยนความเจ็บป่วย สิ้นหวัง และสลดหดหู่ มาเป็นการอยู่กับธรรมชาติ สถานที่สวยงาม โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 35 เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่คนมาแล้วมีความสุข เป็น The most humanized medical care เน้นความเป็นมนุษย์ เอาใจใส่ และเอื้ออาทร

แนวคิดที่สอง คือ โรงพยาบาลที่มีศูนย์การแพทย์ขั้นสูงครบวงจร ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ในการรักษาพยาบาลในอนาคต “ทุกศูนย์ฯ ต้องจบในตัว คนไข้เป็นโรคหัวใจ ต้องไป MRI ที่หนึ่ง วัดคลื่นหัวใจอีกที่หนึ่ง ฉีดสีอีกที่หนึ่ง ผมไม่เอาแบบนั้น ไม่ได้เลย ต้องมีศูนย์หัวใจที่มีเครื่องมือพร้อม comprehensive ครบถ้วนทุกอย่าง”

แนวคิดที่สาม คือ เป็นโรงพยาบาลที่มีองค์ความรู้ ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนตะวันออก “โดยเฉพาะ Oriental Medicine มีทั้งแพทย์แผนไทย แผนจีน และแผนอินเดีย ซึ่งเน้นเรื่องการปรับสมดุลของร่างกายบนหลักการที่ว่า ถ้าร่างกายสมดุล ก็จะจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บได้เอง มันมีหลายโรคที่ตะวันตกทำไม่ได้ เอะอะก็จะผ่าตัดท่าเดียว พวกเจ็บเอ็น เจ็บหลัง เจ็บข้อ ไหล่ติด นิ้วล็อค มันสามารถใช้การนวดแบบไทยผสมผสานกับกายภาพบำบัด หรือทรีตเมนต์แบบอินเดีย หรือจะฝังเข็มแบบจีน”

ในด้านบุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ให้ความสำคัญกับทีมแพทย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าจากทั่วโลก โดยวางเป้าหมายรองรับ ลูกค้าชายไทยร้อยละ 50, ชาวต่างชาติ ร้อยละ 50 ทั้งกลุ่มผู้ป่วย และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งจากตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น อาเซียน และกลุ่ม expat โดยในเฟสแรก รองรับผู้ป่วยใน 345 เตียง รวม ICU และ CCU และผู้ป่วยนอก 2,000 คนต่อวัน และในเฟสสอง เพิ่มการรองรับผู้ป่วยในอีก 240 เตียง