Sale!

ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Standard Check-up Package สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายอายุ ไม่เกิน 30 ปี

฿3,900

รายละเอียดแพ็กเกจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. วัดความดันโลหิต (Blood Pressure)
 3. วัดชีพจร (Pulse)
 4. ชั่งน้ำหนัก (Weight)
 5. วัดส่วนสูง (Height)
 6. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
 7. ตรวจระดับการมองเห็น (VA)
 8. ตรวจค่าสายตา (AutoRK)
 9. ตรวจตาบอดสี (Color Vision)
 10. ตรวจความดันตา (Eye Pressure)
 11. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
 12. เอกซเรย์ปอด ด้วยระบบดิจิตัล (Chest X-ray)
 13. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
 14. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 15. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)
 16. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 17. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 18. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C)
 19. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-C)
 20. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 21. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 22. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 23. ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid)
 24. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ1 – 2 ชม. ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
 • สามารถรอฟังผลตรวจได้เลย หลังจากตรวจ 2 ชม.แจ้งผลโดยแพทย์
 • รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์
 • นัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าก่อนรับบริการ
 • งดน้ำและงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนการตรวจเลือด
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการตรวจ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 • หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์ปอด

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงที่มีประจำเดือน ควรรอตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 7 วัน
 • ไม่ควรนำของมีค่า เช่น เครื่องประดับ ติดตัวมาด้วย
 • ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ สบายตัว เพื่อความสะดวกในการตรวจ ซึ่งควรเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดคนละท่อน และไม่สวมเสื้อชั้นในแบบเต็มตัว
 • การตรวจสุขภาพไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในช่วง 7 วันก่อนและหลังมีประจำเดือน

สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนตรวจสุขภาพ

 • โรคประจำตัว ยาที่กำลังรับประทาน และประวัติสุขภาพอื่นๆ หากมีผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนหรือรายงานจากแพทย์ ควรนำไปในวันที่รับบริการด้วย
 • ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบหากสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์
 • ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบหากกำลังมีประจำเดือน เพื่องดการตรวจปัสสาวะ