ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด

฿18,700

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าโปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ ธัญพืชกลุ่มมีกลูเตน ธัญพืชกลุ่มไม่มีกลูเตน ผัก ผลไม้ ข้าวสาลี สมุนไพรและเครื่องเทศ ถั่ว พืชเมล็ด และอื่นๆ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 30-60 นาที
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • ทราบผลการตรวจประมาณ 7-14 วันหลังรับบริการ หลังผลออก จะได้เป็นเล่มรายงานผล ลูกค้าสามารถมารับที่สาขา หรือ ส่งผลทางเมล/ไปรษณีย์
 • ผู้รับบริการจะต้องเข้ามาพบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 2 ครั้ง
 • ครั้งแรก เจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ เพื่อส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพิเศษ และตรวจสแกนร่างกาย 8 ระบบ ด้วยเครื่อง EIS
 • ครั้งที่สอง ฟังการวิเคราะห์ผลเลือดและปรึกษาแพทย์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • หากมีการดามเหล็กในร่างกาย หรือทำบอลลูนหัวใจ จะไม่สามารถตรวจร่างกายในส่วนของการสแกนร่างกายได้

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 • งดเครื่องดื่มและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • งดรับประทานยาแก้แพ้และสเตียรอยด์ก่อนตรวจ อย่างน้อย 10-14 วัน
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน