Sale!

Gender Starter Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gender Starter Program ตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐานอย่างละเอียด ทั้งระดับน้ำตาลในเลือด ไขมัน และประสิทธิภาพการทำงานของตับ ไต พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเพื่อวางแผนการให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ ติดตามผลจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

฿2,500

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gender Starter Program

ตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐานอย่างละเอียด ทั้งระดับน้ำตาลในเลือด ไขมัน และประสิทธิภาพการทำงานของตับ ไต พร้อมทั้งตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเพื่อวางแผนการให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ ติดตามผลจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

  • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
  • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ