ตรวจสุขภาพ 37 รายการ Gold Check-up Package สำหรับผู้หญิงอายุ 41-50 ปี

฿14,900

รายละเอียดราคา ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 41-50 ปี

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าตรวจสุขภาพ 37 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 41-50 ปี มีรายการตรวจดังนี้

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

  2. วัดความดันโลหิต Blood Pressure)

  3. วัดชีพจร (Pulse)

  4. ชั่งน้ำหนัก (Weight)

  5. วัดส่วนสูง (Height)

  6. ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)

  7. ตรวจระดับการมองเห็น (VA)

  8. ตรวจค่าสายตา (AutoRK)

  9. ตรวจตาบอดสี (Color Vision)

  10. ตรวจความดันตา (Eye Pressure)

  11. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)

  12. ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรีเวช (Gynecological Examination)

  13. เอกซเรย์ปอด ด้วยระบบดิจิทัล (Chest X-ray)

  14. ตรวจปัสสาวะ (U/A)

  15. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

  16. ตรวจปริมาณน้ำตาลในเลือด (FBS)

  17. ตรวจระดับค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด (HbA1c)

  18. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

  19. ตรวจปริมาณไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

  20. ตรวจปริมาณไขมันดีในเลือด (HDL-C)

  21. ตรวจปริมาณไขมันไม่ดีในเลือด (LDL-C)

  22. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

  23. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

  24. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

  25. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

  26. ตรวจการทำงานของตับ (Alk.Phos.)

  27. ตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid)

  28. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein: AFP)

  29. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (Carcinoembryonic Antigen: CEA)

  30. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125)

  31. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (FT4, TSH)

  32. ตรวจหาไข่พยาธิและเลือดในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood)

  33. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG)

  34. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

  35. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

  36. ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PV & ThinPrep Pap Smear)

  37. ตรวจมะเร็งเต้านม และอัลตราซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound Breast)

 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ ผู้หญิง อายุ 41-50 ปี

 • ระยะเวลาในการตรวจสุขภาพประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับบริการ
 • ควรนัดหมายล่วงหน้า
 • สามารถรอฟังผลตรวจได้หลังจากตรวจ 2 ชั่วโมง แพทย์จะแจ้งผลให้ทราบ
 • รับสมุดผลตรวจสุขภาพภายใน 3-4 สัปดาห์หลังตรวจ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • งดเครื่องดื่มและอาหาร 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด